วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรม Microsoft Office Visio

Visio เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้างFlow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้าง Flow Chart บน Visio คือ มีรูปไดอะแกรมพื้นฐานต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้

ข้อดีของโปรแกรม Visio คือ เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างให้สนับสนุนการทำงานกับโปรแกรมออฟฟิศอื่นๆได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Ms Office

ซอฟต์แวร์ Visio เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยสร้างกราฟฟิกและแผนภูมิได้ง่ายดายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับองค์กรที่ต้องใช้กราฟฟิก แผนภูมิ แผนผัง และตารางต่างๆ ในการนำเสนองานรวมทั้งการสร้างบนเว็บไซต์

Visio เป็นเครื่องมือที่เสริมการทำงานของ Microsoft Office ในการช่วยให้สร้างแผนภูมิ แผนผัง ตารางแสดงโครงสร้างองค์กร แผนภูมิทางการตลาด ตารางเวลา และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยช่วยให้แต่ละแผนกสามารถดูแผนภูมิหรือตารางในรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกันตามต้องการได้ เช่น ไฟล์ที่ส่งทางอี-เมล์, ระบบอินทราเน็ต และ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และยังช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารสร้างภาพกราฟฟิกใหม่ๆ แปลกๆ ได้สะดวก เพื่อเพิ่มสีสัน ความชัดเจนให้กับข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญก็คือ Visio 2000 ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างเอกสารหรือไฟล์เหล่านี้ได้ถึงหนึ่งเท่าตัว

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก คือ Visio Standard Edition สำหรับผู้ใช้และองค์กรทั่วไป, Visio Professional Edition สำหรับองค์กรที่ทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก, Visio Enterprise Edition สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบเครือข่ายซับซ้อน หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์, และ Visio Technical Edition สำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรม หรือการผลิตโดยเฉพาะVisio 2000 เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง คุ้มค่าที่อำนวยให้ผู้ใช้สามารถนำแผนภูมิภาพและกราฟฟิกที่ดูง่าย น่าใช้มาทำงานในการสื่อสารด้วยงานเอกสาร งานนำเสนอในองค์กรและระหว่างองค์กรได้ทุกวัน ดังนั้นการใช้ Visio ที่สามารถใช้งานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานของไอทีในองค์กรเดิมได้ เป็นอุปกรณ์นำเสนอมาตรฐานขององค์กรนั้นจึงจะทำให้องค์กรจะมีค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง

ตัวอย่างภาพประกอบ

Integrate diagrams with Office Visio 2007

Office Visio 2007 professional-looking diagrams

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ::
โดย Search ผ่านทาง Google ได้ " โปรแกรม visio "

ผู้โพส ^^ (น.ส. ชุติมา สิงห์เส .. 'อ๋อหรอ')

7 ความคิดเห็น:

 1. ใช้่ดีมากๆ ใช้งานง่ายกว่า Word มาก แนะนำเลย โปรแกรมนี้

  น.ส. ศุภญานี แต้มคุณ (มุก)

  ตอบลบ
 2. ได้ลองใช้แล้วสะดวก รวดเร็วมาก เครื่องมือครบ แถมทำออกมาแล้วยังสวยอีก แนะนำคะ
  มานิตา (pick)

  ตอบลบ
 3. จริงเหรอ คอมเราไม่ค่อยดียังไม่ได้หาโหลดเลย
  เดี๋ยวต้องหาโหลดไปลองใช้ซะหน่อยแล้ว :)

  ตอบลบ
 4. เพิ่มเติม *****การใช้งาน Visio - Presentation Transcript
  1.การใช้งาน VISIO
  2.คุณสมบัติโปรแกรม Visio
  เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติสำหรับการวาดแผนภาพต่าง ๆ ได้แก่
  ภาพ Flow Chart
  ภาพองค์กร
  แผนผังอาคาร ห้องทำงาน
  ภาพแผนที่
  Network Diagram
  Rack Layout
  Datacenter Layout
  ในโปรแกรมจะมีรูปร่างของอุปกรณ์ (Stencil) และสิ่งของต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวาดรูปที่หลากหลาย ตั้งแต่รูปพื้นฐาน จนถึงรูปเฉพาะทาง 2 มิติ หรือ 3 มิติ
  3.ส่วนประกอบของหน้าจอ Shape Toolbar Menu bar Standard Toolbar Title bar Ruler bar Status bar หน้ากระดาษแผนภาพ Scroll bar ชื่อ Stencil Bar
  4.การจัดการหน้ากระดาษ
  5.Scale
  6.Stencil Stencil สามารถแบ่งเป็นหมวดที่สำคัญดังนี้ Block Diagram กลุ่ม shape พื้นฐาน 2 มิติ ,3 มิติ , นูน , แผนภาพ ต้นไม้ และ Diagram Database วาดฐานข้อมูล , ความสัมพันธ์ของข้อมูล Flowchart วาดลำดับการทำงาน , การวิเคราะห์ , การไหลของ ข้อมูล Forms / Chart วาดฟอร์ม Internet วาดภาพเกี่ยวกับ Internet Map วาดภาพแผนที่ Network Diagram วาดภาพเครือข่าย Office Layout วาดภาพเกี่ยวกับสำนักงาน Organization Chart วาดลำดับการบริหารงานในองค์กร Project Schedule กำหนดระยะเวลาการวางแผนโครงการ Software วาดขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม Visio Extra กลุ่มพิเศษของ Shape
  7.Shape / Object
  รูปร่าง Shape ในลักษณะต่าง ๆ
  รูป 1 มิติ หรือ รูปปิด เป็นลักษณะรูปที่เติมสี ลวดลายภายในได้ เช่น สี่เหลี่ยม , วงกลม Shape และมีสี่เหลี่ยมสีเขียวเล็ก ๆ รอบ ๆ
  2. รูป 2 มิติ หรือ รูปเปิด เป็นรูปโค้ง กำหนดรูปแบบหัว และท้าย เช่น ลูกศร , เส้น โดยมีจุดหัวท้าย เช่น ลูกศร มีเครื่องหมายคูณที่ส่วนหัว และเครื่องหมายจุด
  เลือกรูปวงกลม หลังจากลากมาวาง
  8.การจัดการเกี่ยวกับรูป
  วิธีการเลือก Shape
  การป้อนข้อความใน Shape
  การปรับขนาด Shape
  การหมุน Shape
  จุดเปลี่ยนขนาด จุดหมุน
  9.Operation
  เราสามารถสร้างรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นได้โดยการใช้ Operation ทางคณิตศาสตร์
  รูปเริ่มต้น Union Fragment Intersect Combine Subtract
  10.Layer
  เราสามารถจัดกลุ่มของ Object ให้เป็นชั้นๆ ได้เช่น ชั้นของ Server, Network, กรอบ , …
  เพื่อประโยชน์สำหรับการเลือกกลุ่มที่จะแสดง , print, Lock เป็นต้น
  11.การกำหนดเกี่ยวกับรูป
  สีขอบ สีของพื้น ขนาดเส้นขอบ ลักษณะเส้นขอบ
  การวาดรูป
  เราสามารถยกเลิกคำสั่งต่างๆ ด้วย ปุ่มยกเลิก บนแถบเครื่องมือ Font Line Color Fill Color Line Weight Line Pattern Rectangle Ellipse Line ARC FreeForm Pencil
  12.View
  Zoom in
  Zoom out
  Pan
  Zoom CTRL+W Zoom whole page CTRL+SHIFT +mouse left-click Zoom in CTRL+SHIFT +mouse right-click Z oom out CTRL+SHIFT + Spin your scroll wheel Zoom in/out CTRL+SHIFT + hold mouse right-click Pan
  13.การกำหนดรูปแบบของ object
  Font : เปลี่ยน font, สี , ขนาด , รูปแบบ
  Line : เปลี่ยน สี , ขนาด , รูปแบบ
  Fill : เติม สี , รูปแบบ
  Format F11 Text Format SHIFT+F3 Line Format F3 Fill Format
  14.การจัดเรียงรูป
  ส่ง shape ขึ้นหน้า
  ส่ง shape ลงหลัง
  หมุน , กลับด้าน
  จับกลุ่ม , แยกกลุ่ม
  Shape F8 Align Shapes CTRL+R Rotate to Right CTRL+L Rotate to Left CTRL+J Flip vertical CTRL+H Flip Horizontal CTRL+SHIFT+G Group CTRL+SHIFT+U Ungroup CTRL+SHIFT+B Send to Back CTRL+SHIFT+F Send to Front
  15.การจัดเรียง object
  16.Hotkey
  Shape
  F8 Align Shapes
  CTRL+R Rotate to Right
  CTRL+L Rotate to Left
  CTRL+J Flip vertical
  CTRL+H Flip Horizontal
  CTRL+SHIFT+G Group
  CTRL+SHIFT+U Ungroup
  CTRL+SHIFT+B Send to Back
  CTRL+SHIFT+F Send to Front
  Text
  CTRL+B Bold
  CTRL+I Italic
  CTRL+U Underline
  CTRL+SHIFT+, Decrease font size
  CTRL+SHIFT+. Increase font size
  Format
  F11 Text Format
  SHIFT+F3 Line Format
  F3 Fill Format
  Edit
  F2 Text edit
  F4 Repeat previous action
  CTRL+A Select all
  CTRL+C Copy
  CTRL+D Duplicate
  CTRL+X Cut
  CTRL+V Paste
  CTRL+Z Undo
  CTRL+Y Redo
  Zoom
  CTRL+W Zoom whole page
  CTRL+SHIFT +mouse left-click Zoom in
  CTRL+SHIFT +mouse right-click zoom out
  CTRL+SHIFT + Spin your scroll wheel
  CTRL+SHIFT + hold mouse right-click Pan

  กรรณิการ์ อภินันทกุล (นิ*)

  ตอบลบ
 5. Office Visio สามารถสร้างไดอะแกรมที่ซ้บซ้อนละเอียด มีจำนวนเครื่องมือและมีความยืดหยุ่นมาก สำหรับการสร้างแผนผังองค์กร ,, เพื่อนๆ ลองหามาใช้กันนะค่ะ สะดวกสบาย สวยงาม ด้วยค่ะ ^^

  นางสาวจิตติมา ช้างน้อย ,,(เชอร์รี่) :-)

  ตอบลบ
 6. visio เป็นโปรแกรมที่ใช้เขียน Diagram ยอดนิยมนะ สิ่งสำคัญคือใช้งานง่ายแต่ถ้าเป็น SA หรือ Programmer แนะนำให้ใช้พวก Case Tool จะดีกว่า เช่น Rational Rose หรือ ER-Studio เพราะ Case Tool จะช่วยตรวจสอบด้วยว่าที่เขียนนะถูกต้องหรือไม่ แต่ตอนนี้เราใช้กันแค่ visio ก็พอง่ายดี ฮ่าๆๆๆ


  ศิริมา กุลอุดมทรัพย์ (note) :D *

  ตอบลบ
 7. โปรแกรม Microsoft Office Visio มีเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่าย สะดวกแก่ผู้ใช้งาน และเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้สำหรับเขียน Diagram

  ฺBy:นางสาวธารทิพย์ โลหณุต (แพร)

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น